Tag: NIJISANJI

เปิดตัวล่ม! NIJISANJI ยกเลิกคอนเสิร์ต 3 มิติครั้งแรกในอเมริกาอย่างกะทันหัน แฟนๆ ช็อก!

ในการสร้างความประหลาดใจ NIJISANJI ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต 3D ที่หลายคนรอคอยใน Los Angeles อย่างกะทันหัน ชื่องาน "Welcome to Wonder…

Charan Preedaangkarakul Charan Preedaangkarakul