Tag: AMD Ryzen 9 9950X Zen 5 CPU

เผยข้อมูลลับ! AMD Ryzen 9 9950X Zen 5 CPU ที่คุณต้องรู้ก่อนใคร

ข่าวลือเมื่อเร็ว ๆ นี้บอกว่า Ryzen 9 9950X ของ AMD ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีรี่ส์ Zen 5 ที่กำลังจะเปิดตัว…